files/7us07x2v5y4jjmre.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

DSS pomáha sociálne odkázaným ľuďom

Anima-Domov sociálnych služieb (DSS) sídli na Ulici Andreja Kmeťa (pri Kláštore redemptoristov) v Michalovciach. „Poskytujeme sociálne služby fyzickým osobám - dospelým ľuďom, mládeži a deťom, ktoré sú odkázané na pomoc iných osôb,“ stručne priblížil činnosť riaditeľ, Mgr. Marek Hrdinský. Klienti Anima-DSS majú buď týždenný alebo denný ambulantný pobyt.

Podmienky sú jasné

„Služby nášho zariadenia využívajú osoby od šiestich rokov. Horná veková hranica je neobmedzená,“ vysvetlil riaditeľ, ktorý je vo funkcii od roku 2004. Klientmi Domova sa môžu stať  osoby odkázané na 5. až 6.stupeň sociálnej služby. Rozsah stupňov je vymedzený v zákone o sociálnych službách. Klientmi tohto zariadenia sú ľudia s ťažkým, stredným a ľahkým mentálnym postihnutím, s kombináciou mentálneho a telesného postihnutia, ako aj inými diagnózami. Klientmi zariadenia sa stali potom, ako adresovali žiadosť Košickému samosprávnemu kraju (zriaďovateľovi Anima-DSS). Príslušní pracovníci aj na základe lekárskych nálezov a sociálneho šetrenia zistili mieru ich sociálneho odkázania. Podľa zistených skutočností vypracovali sumár bodov. Na ich základe určili, či dané osoby spĺňajú uvedené stupne sociálnej služby. „Ak ich daná osoba spĺňa, je uznaná za sociálne odkázanú. Následne si môže vybrať zariadenie, ktorého služby bude využívať,“ objasnil postup pri prijímaní. Keď sú Domovy sociálnych služieb kapacitne obsadené, musí počkať na uvoľnenie miesta. V prípade dlhodobého čakania si môže vybrať iné zariadenia. „Napríklad, Domovy sociálnych služieb v Strážskom, Rakovci nad Ondavou a Košiciach,“ poradil M. Hrdinský.

Pestrý program

„V Anima-DSS našlo pracovné uplatnenie 24 zamestnancov,“ podotkol. Pôsobia na technickom-hospodárskom úseku, v kuchyni a na úseku starostlivosti o klientov. O tých sa starajú vyškolení sociálni pracovníci a opatrovatelia. Klienti denného a týždenného pobytu sú rozdelení do štyroch skupín. V troch z nich sú klienti podliehajúci sociálnym pracovníkom Domova (delia sa podľa zručnosti, mobilnosti a ďalších kritérií). Poslednú skupinu tvoria žiaci dvoch alokovaných tried miestnej Spojenej základnej školy internátnej. „Pracovný program sa našim klientom začína o ôsmej ráno. Vyvíjajú pestré aktivity. Tí zručnejší tkajú koberce. Jednou z činností je maľovanie na sklo. Takisto zhotovovanie výrobkov zo sadry a podobne,“ priblížil časť denného režimu. Čas si krátia aj utieraním prachu, polievaním kvetov, vysávaním, pomocnými prácami v jedálni....

Nechýba ani rehabilitácia, ktorej súčasťou je vodoliečba. V prípade záujmu sú k dispozícii masáže. Tie na základe výbornej spolupráce zabezpečujú študenti neďalekej Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach. Anima je v častom kontakte aj so Základnou umeleckou školou na Štefánikovej ulici. „Žiaci tejto školy absolvujú s nami spoločné vystúpenia. Príkladmi sú Vianočná besiedka, divadelné predstavenia. Naši klienti zároveň navštevujú ich podujatia v mestskom kultúrnom stredisku,“ vysvetlil.      

V pláne veľká rekonštrukcia

Sídlo Anima-DSS má približne tridsať rokov (v minulosti tu bola materská škola firmy MEZ). Preto si už vyžaduje väčšiu rekonštrukciu. Tá sa v prípade schválenia projektu môže stať realitou v jednom z najbližších rokov. „V pláne je odstránenie azbestových stien v časti objektu a
vybudovanie nadstavby na ubytovacie účely. Vďaka tomu, by pribudlo štrnásť ubytovacích kapacít,“ zdôraznil. Ráta aj so spojením ubytovacej časti s hospodárskou časťou objektu. Spojiť by sa mali aj jednotlivé pavilóny s prechodovou chodbou. Rozšíriť by sa mala prijímacia kancelária. Na rad príde aj zateplenie celého objektu. „Jednotlivé práce by si mali vyžiadať jeden a pol milióna eur,“ doplnil. Mali by byť financované z Regionálneho operačného programu ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Ide o peniaze z eurofondov. Projekt by mal piatimi percentami financovať KSK. „V súčasnosti čakáme na vhodnú výzvu a takisto na stanovisko Košického samospráva kraja k spolufinancovaniu,“ uviedol riaditeľ.

Význam názvu

„Domov sociálnych služieb má v svojom názve slovo Anima od januára 2008. Bolo vybrané spomedzi rôznych návrhov našich sociálnych pracovníkov a rodičov klientov,“ priblížil históriu. Toto slovo má rôzne významy. V niektorých jazykoch znamená brnenie. „Pri dorozumievaní ho používajú aj Indiáni z kmeňa Apačov,“ vyjadril sa. V kresťanskom a gréckom jazyku Anima značí dušu. A práve o to ide. „Je chápané, ako spojovateľ, prostredník či podporovateľ,“ dodal. V prípade Anima-DSS jeho význam platí na sto percent. Veď spája zdravých ľudí s občanmi so zdravotným postihnutím. 

Krízové stredisko

Anima-DSS pozostáva z ďalších troch organizačných súčastí. Jednou z nich je Krízové stredisko a zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, takisto sídli na Ulici Andreja Kmeťa. Zabezpečuje starostlivosť o deti, ktoré sa ocitli v krízovej situácii. Sú v ňom umiestnené tzv. pobytovou formou, t.j. 24 hodín denne. Príslušní pracovníci zabezpečujú výchovnú pomoc. Pomáhajú pri príprave na školské vyučovanie. Samozrejmosťami sú liečebná a psychologická starostlivosť. Nechýba ani rôzna záujmová činnosť.
 
Súčasťou aj útulok

Ďalšou organizačnou súčasťou Animy je Útulok v Baškovciach (okres Sobrance). Prechodne (na dobu určitú) poskytuje prístrešie, zaopatrenie, poradenstvo a sociálnu prevenciu dvom skupinám občanov. V prvej sú ľudia v hmotnej núdzi. Ďalšiu tvoria občania, ktorým sa po dovŕšení plnoletosti skončila ústavná a ochranná starostlivosť. V útulku je osem miest na ubytovanie.

Zariadenie podporovaného bývania

V poradí štvrtou zložkou je Zariadenie podporovaného bývania v Sobranciach (sídli v dvojizbovom byte v obytnom bloku na Tyršovej ulici). Podľa zákonom stanovených podmienok poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Zariadenie poskytuje dohľad, ubytovanie, sociálne poradenstvo. Vytvára podmienky na prípravu strany a sociálnu rehabilitáciu. Pomáha pri uplatňovaní práv a záujmov uvedenej skupiny osôb.
  
Ciele sú jasné                                          

„Našim cieľom je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb, rozvoj a spokojnosť klientov a dobrá spolupráca s ich rodinami,“ uzavrel riaditeľ, Mgr. Marek Hrdinský. (janč)
 Uverejnené: 29.04.2010 09:39:46 files/nrq4o7gybdvzjfpi.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/nwmbaks2nfraja7t.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/uquxsqw5na5c4muz.jpg
Facebook
Kontakt
redakcia@novinyzemplina.sk

Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.