files/7us07x2v5y4jjmre.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Seniori v sieti PaVUKa

      Seniori sa neraz stávajú obeťami rôznych podvodov, je zneužívaná ich dôverčivosť. Október – mesiac úcty k starším, nám pripomína, aby sme si uctili starších ľudí a uvedomili si ich hodnotu a neustálu potrebu v spoločnosti.

     V rámci programu PaVUK – prevencia a vzdelávanie určené každému, zorganizovalo Zemplínske osvetové stredisko Michalovce, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s Obecným úradom a Gréckokatolíckou cirkvou – farnosťou sv. Juraja v Hlivištiach netradičné stretnutie. V miestnom gréckokatolíckom chráme sprostredkovali 18. októbra 2012 stretnutie seniorov z obce s nstr. PaedDr. Evou Horňákovou z Obvodného oddelenia PZ v Sobranciach a diskutovali na tému – Bezpečnosť seniorov.

Cieľom bolo hľadať spôsoby preventívnych opatrení proti zneužívaniu dôverčivosti starších ľudí a s tým spojenou kriminalitou. Účastníci stretnutia sa iniciatívne podelili o svoje skúsenosti s danou problematikou,  Dr. Horňáková upozornila na vydávanie sa páchateľov za pracovníkov plynární, elektrární alebo vodární,  či riziká podomového predaja. Vďaka prísunu aktuálnych odborných informácií si osvojovali prítomní návyky bezpečného správania, resp. použitie osvedčeného postupu pri ochrane pred negatívnymi sociálno – patologickými javmi, a tým zvýšiť svoju bezpečnosť a skvalitniť svoj život na dedine.

    Keďže rok 2012 bol Európskou komisiou vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami množstvo organizácií a samospráv organizuje podujatia rôzneho charakteru s cieľom zvýšenia kvality života starších ľudí. Jednotlivé aktivity programu PaVUK ZOS v Michalovciach sú zamerané na aktuálne problémy vekových a záujmových skupín žijúcich v regióne a prostredníctvom zapojenia zainteresovaných inštitúcií napomáhajú prevencii protispoločenských javov a drogových závislostí.

     ZOS ďakuje za spoluprácu a oceňuje ochotu  a prístup starostky obce Hlivištia, Jarmily Olexovej a správcu gréckokatolíckej farnosti o. Mareka Hreňa k vytváraniu sociálnych medzigeneračných väzieb a podporovaniu aktívneho komunitného života v obci.


Stopy ich zaviedli až na Ukrajinu

 

   Keďže rok 2012 bol Európskou komisiou vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami množstvo organizácií a samospráv organizuje najmä v októbri – mesiaci úcty k starším, podujatia rôzneho charakteru s cieľom zvýšenia kvality života starších ľudí a vytvárania sociálnych medzigeneračných väzieb.

     Tentoraz viedli kroky obyvateľov z obce Hlivištia a okolitých dedín až na Ukrajinu. Cieľom ich cesty bolo pôsobisko a  miesto odpočinku prvého významnejšieho historika gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, Juraja Joannikija Baziloviča, rodáka z Hlivíšť, ktorý pôsobil v ukrajinskom meste Mukačevo. Obecný úrad v Hlivištiach a Gréckokatolícka cirkev – farnosť sv. Juraja v Hlivištiach v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach, organizáciou v pôsobnosti KSK, zorganizovali podujatie pod názvom Po stopách rodáka – J. J. Baziloviča.

Bazilián, spisovateľ, liturgista a pedagóg, ktorý sa zaslúžil o rozvoj i opis liturgického života, sa narodil 6. júna 1742 v  rodine roľníkov z Hlivíšť. Študoval v Užhorode, Košiciach a Krásnom Brode. V roku 1761 vstúpil do baziliánskeho rádu a prijal mníšske meno Joannikij. Pôsobil ako učiteľ filozofie a teológie v Máriapóči. V roku 1789 bol zvolený za protoigumena (predstaveného) podkarpatských baziliánov. Zomrel 18. októbra 1821 v kláštore na Černečej hore v Mukačeve. Monastier sv. Mikuláša na mníškom vŕšku, v minulosti významné duchovné centrum gréckokatolíckych baziliánskych mníchov, bolo prvou zastávkou účastníkov zájazdu. Od roku 1946 je monastier majetkom pravoslávnej cirkvi. Miesto posledného odpočinku J. J. Baziloviča nie je v súčastnosti sprístupnené. Vplyvom štátnopolitických zmien v bývalom ZSSR existujú iba dohady o presnom mieste, isté je, že predstavený baziliánskych mníchov odpočíva v podzemí monastiera.

      Ďalšou zastávkou nezvyčajnej trojgeneračnej (najstarší 80 - ročný člen podstúpil výstup spolu s 12 - ročnou vnučkou) skupinky výletníkov bola stredoveká pevnosť -  hrad Palanok, stojaci na kopci sopečného pôvodu 2 km od Mukačeva.

   Putovanie gréckokatolíckych veriacich pokračovalo v Užhorode, kde si prezreli Katedrálu Povýšenia sv. kríža – chrám gréckokatolíckej cirkvi Mukačevskej eparchie a historické centrum.

Naplánovaniu tejto cesty po stopách rodáka predchádzalo zorganizovanie Pamätného dňa J. J. Baziloviča v júni tohto roku v jeho rodisku pri príležitosti 270. výročia jeho narodenia.


 

 

 

 

 Uverejnené: 09.11.2012 00:14:36 files/ziutbj34p2awsnxw.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/uquxsqw5na5c4muz.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/nwmbaks2nfraja7t.jpg
Facebook
Kontakt
redakcia@novinyzemplina.sk

Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.