files/7us07x2v5y4jjmre.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

V Strážskom sa pracuje naplno

 

Samospráva v zhruba štyri a poltisícovom Strážskom rozhodne nelení. V tomto volebnom období podala už viacero projektov financovaných do veľkej miery z fondov Európskej únie (5 % z rozpočtového nákladu totiž prispieva aj mesto). Primátor mesta si uvedomuje, že toto je jeden z mála spôsobov získania väčšieho množstva peňazí na rôzne investičné akcie.

Obdivuhodné využívanie eurofondov

 

„Plynulé čerpanie prostriedkov z eurofondov je najväčšou prioritou súčasnej samosprávy,“ zdôraznil primátor Ing. Vladimír Dunajčák. V žiadnom prípade nehovoril do vetra. Veď vďaka schváleným projektom mesto získalo v tomto volebnom období v prepočte na koruny približne 200 miliónov slovenských korún, čo v prepočte na 1 obyvateľa činí takmer 45-tisíc Sk. Jednotlivé projekty v spolupráci s agentúrou v súčasnosti tvorí projektová referentka Ing. Anna Zamborová. „Je to odborne veľmi zdatná pracovníčka,“ pochválil. Aj vďaka tomu boli mestu postupne schválené projekty podstatne modernejšej separácie tuhého komunálneho odpadu, rozšírenia stokovej siete, modernizácie verejného osvetlenia, terénnej sociálnej práce, modernizácia ZŠ, zlepšenie kvality ovzdušia, vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a iné.

 

Odstránia dlhoročný problém

 

„Vďaka peniazom z Európskej únie dôjde po dlhých rokoch snáh k odkanalizovaniu okrajových častí Strážskeho. Konkrétne, ide o mestskú časť Krivošťany a Zámočnícku ulicu v západnej časti mesta. Realizácia jednotlivých prác si vyžiada takmer tri milióny eur. Máme už vybraného aj dodávateľa prác, ktorým je firma Eurovia, akciová spoločnosť. V súčasnosti čakáme na stanovisko príslušného ministerstva. Zmluva je už podpísaná,“ konštatoval. Práce by mali začať v tomto roku. V tomto prípade samospráva uspela až s tretím projektom. Nemať odkanalizovanú časť mesta nie je dobrou vizitkou, no predchádzajúce vedenia  mestského úradu narážali predovšetkým na nedostatok financií, pretože je to vysoký náklad. Systematicky sa však každé  z nich pokúšalo o odstránenie tohto veľkého problému.

Tento projekt však nebude stačiť na kompletné odkanalizovanie okrajových ulíc. „Preto by sme odkanalizovanie Gaštanovej, Lipovej, Brezovej, Agátovej a časti Mierovej ulice chceli realizovať zo zdrojov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, o čo sme už požiadali. Uvítali by sme, keby táto časť prác  súvisle nadviazala na už spomínaný projekt Európskej únie,“ vyslovil prianie.

 

Separovanie nanovo, lepšie osvetlenie

 

„Je pravdou, že už roky máme zavedený separovaný zber odpadu. Lenže, triedime ho ručne, čo je už dosť nemoderné. V rámci ďalšieho schváleného projektu pribudnú v hale separovaného zberu triediaca linka, lis a vysokozdvižný vozík. Takisto aj špecializované vozidlo na zber odpadu. Vďaka tomu bude už aj u nás triedenie TKO na úrovni 21.storočia,“ predstavil ďalší úspech mesta. Mesto už podpísalo zmluvu. V súčasnosti prebieha výber dodávateľa všetkých komponentov. Predovšetkým zásluhou prostriedkov EÚ sa už pomaly a isto začína s modernizáciou hlavných mestských ulíc - Mierovej, Vihorlatskej a Osloboditeľov. „Problémom sú hlavne veľmi zastarané káblové rozvody, ktoré boli dané do zeme snáď ešte v 50.-tych rokoch minulého storočia. Spôsobujú časté výpadky osvetlenia. Rekonštrukcia sa týka sedemdesiatich štyroch svetelných bodov v meste,“ priblížil. Firma, ktorá vyhrá verejné obstarávanie kompletne zrealizuje naprojektovanú rekonštrukciu verejného osvetlenia. Stĺpy verejného osvetlenia sú aj napriek vyššiemu veku ešte veľmi zachovalé, preto ostávajú na svojich miestach. Výbojky s vysokým príkonom sa však vymenia za úspornejšie. „Na týchto svietidlách však už bude možná regulácia verejného osvetlenia. To znamená, že jeho intenzita bude prispôsobená ročným obdobiam a počasiu,“ objasnil. Táto technická výhoda by mala zároveň priniesť viditeľné úspory až 40 % vo výdavkoch na túto nevyhnutnú zložku života mesta.

 

Mesto nezabúda ani na vedľajšie časti Strážskeho s mimoriadne vysokým príkonom  250 W, 500 W. Preto namiesto finančne nákladných výbojok MsPS namontuje svietidlá, ktoré boli demontované v hlavných mestských uliciach a majú menší príkon. „Vieme, však, že nimi nepokryjeme všetky svetelné body. Ostávajúce svietidlá nakúpime za vlastné peniaze,“ poznamenal najvyšší zástupca samosprávy.

 

Čistiaca technika

 

V Strážskom intenzívne myslia aj na zlepšenie kvality ovzdušia. „V tomto roku bude pre Mestský podnik služieb z eurofondov nakúpená čistiaca technika. Bude pozostávať z piatich áut, ktoré by mali slúžiť na čistenie a postrek chodníkov a ciest,“ zvýraznil. Aj v tomto prípade už bola podpísaná zmluva s Ministerstvom životného prostredia. Po stanovisku Ministerstva ŽP začne výberové konanie na dodávateľa techniky. Toľko teda projekty Európskej únie. Tie zlepšia a zmodernizujú život obyvateľov Strážskeho. A len zopakujeme, že sú v súčasnosti (o to viac, že je ekonomická kríza) najschodnejšou cestou na uskutočnenie rozvojových zámerov.

 

Pribudli byty

 

Z financií Štátneho fondu rozvoja bývania, ako aj ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja dalo mesto vybudovať nízkoštandardné nájomné byty na Laboreckej ulici. Do užívania boli dané v novembri minulého roku. „Obydlia sú sústredené v dvoch bytovkách, v ktorých je po desať bytov. „Nájomníci, ktorými sú hlavne Rómovia majú k dispozícii základné vybavenie (kuchynské linky, sociálne zariadenia, piecky )“ Vďaka týmto bytom mesto vyriešilo dva zásadné problémy. Vyriešilo bytovú otázku Rómov, pretože časť z nich žila v polorozpadnutých chatrčiach. Súčasne si poradilo aj s problematikou uhrádzania nájomného. „Pre nájomníkov sme vybavili príspevky na bývanie a zriadili sme inštitút osobitného príjemcu, čo znamená, že ich všetky príjmy prichádzajú do mesta. Z tých si sťahujeme poplatky za nájomné, ale aj ďalšie nevyhnutné výdavky. Do tých sú zarátané i rôzne dlhy z minulosti,“ zdôraznil. Zostávajúce prostriedky im mesto následne delí na trikrát. Dohliadajú na nich sociálna pracovníčka s komunitnými pracovníkmi, ktorí získali pracovné miesta na základe úspešného projektu financovaného z fondov Európskej únie.

 

Rekonštrukcie v plnom prúde

 

Čo sa týka bytovej otázky, samospráva pred časom predala bývalý Chemik IA,B(tzv. dvojičky). Pôvodne ich plánovala zrekonštruovať na klasické byty. Po vyčíslení nákladov na rekonštrukciu bytoviek však od tohto zámeru upustila.

Predala ich spoločnosti Reality s.r.o., ktorá momentálne prevádza ich inováciu. Po dokončení stavebných prác bude jednotlivé byty ponúkať na predaj. Uvažuje sa o tom, že v nich nájdu strechu nad hlavou aj budúci cezpoľní zamestnanci minioceliarne a valcovne. Za „dvojičkami“ je ešte bývalá ubytovňa Chemik, ktorú predalo Chemko, a.s., a ktorá takisto prechádza rekonštrukciou. Firma Uniteam prerába ubytovňu na byty vyššej úrovne.       

 

Vysadia kvantum stromčekov

 

Ako je známe, v meste finišuje výstavba minioceliarne a valcovne, v ktorých vznikne až 550 priamych pracovných miest a takmer 400 nepriamych pracovných miest. Mesto s ich zástupcami vyrokovalo zaujímavú dohodu. Keďže budovaniu výrobných hál predchádzal výrub drevín, v rámci náhradnej výsadby  sa v tunajšom parku na jeseň vysadia stromčeky v celkovej hodnote takmer 30-tisíc eur. Ich znehodnoteniu zabráni oplotenie, kým stromčeky nepodrastú. „Zároveň zabezpečíme strážnu službu, kde využijeme aj nové opatrenie a to príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Mali by ju tvoriť štyria členovia, “     

 

Aj vlastné peniaze

 

„Nespoliehame sa však len na financie Európskej únie. Robíme rozvojové projekty aj z vlastných zdrojov. Na futbalovom štadióne bolo postavené sociálne zariadenie s tribúnou, ktoré nám závidia aj účastníci vyšších futbalových súťaží. Vybudovali sme detské ihrisko. Po dlhých rokoch bol postavená chodník na miestnej časti Krivošťany a zrekonštruovali sme časť mestských komunikácií. Aj v ďalšom volebnom období sa chceme zamerať na postupnú obnovu ďalších chodníkov a ciest,“ uzavrel primátor Ing. Vladimír Dunajčák.   

                                        

                                                          (janč)

 

 Uverejnené: 13.08.2010 11:41:04 files/nrq4o7gybdvzjfpi.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/xz355oh30psq74gu.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/xz355oh30psq74gu.jpg
Facebook
Kontakt
redakcia@novinyzemplina.sk

Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.