files/7us07x2v5y4jjmre.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Separujeme aj v Michalovciach?

 

Pod pojmom separovaný odpad rozumieme zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. Povinnosť separovať komunálne odpady vyplýva zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a stáva sa ohľaduplnejším k životnému prostrediu. Len pre zaujímavosť si povedzme, že zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových  plechoviek môže byť jeden bicykel. Z dvoch 1litrových nápojových kartónov sa stane 1m papierových kuchynských utierok. Z oceľových plechoviek sa stávajú kľúče.

 

 

Separovaný zber v Michalovciach

 

Separovaný zber v Michalovciach začal prvou etapou ešte v roku 1995, kedy bola vybudovaná triediaca linka separovaného odpadu na Lastomírskej ulici. Rozbiehala sa pomaly a až v roku 2005 došlo k rozšíreniu separovaného zberu, uvádza nás do problematiky Ing. Ján Krišo, vedúci strediska odpadového hospodárstva v Technických a záhradníckych službách (TaZS) mesta Michalovce. Na rozšírenie separovaného zberu dostali príspevok z recyklačného fondu, čím sa v roku 2005 zakúpili kontajnery, vrecia a urobila sa propagácia medzi občanmi.

 

Čo sem patrí?

 

Hlavnými komoditami separovaného zberu sú: zberový papier, zberové sklo, plasty, kovové obaly a zberový kov, kompozitné obaly, kam patria Tetrapaky, pre zber ktorých je vytvorené 83 zberných miest na celom území mesta v počte 340 kusov 1100 litrových a zvonových kontajnerov. Ďalej je to zber elektronického šrotu, ako sú žiarovky, staré televízory, práčky a rôzne elektrospotrebiče, počítače a v poslednej dobe aj mobilné telefóny. Na tento druh odpadu majú TaZS vyhradené špeciálne kontajnery v dvoch zberových dvoroch na Partizánskej a Lastomírskej ulici. Všetok separovaný odpad putuje na triediacu linku, kde sa triedi ručne, čo je najúčinnejší spôsob, ako dosiahnuť cielený efekt, aby bol vyseparovaný odpad bez akýchkoľvek nečistôt. Z praxe už majú nadobudnuté skúsenosti, že ešte z tohto odpadu sa vyselektuje jedna pätina patriaca do klasického komunálneho smeti. Každá komodita odpadu má svojho odberateľa, ktorý je zmluvne zaviazaný na ober a tá ho ďalej druhotne spracúva.

 

Čísla vravia

 

Len pre porovnanie uvedieme zopár čísel, ako pristupujú Michalovčania plus 9 okolitých obcí k separovanému zberu. Kým v roku 2005 sa nazbieralo 245 ton vyseparovaného odpadu, v roku 2009 to bolo už 835 ton. Z toho samotné mesto vyzbieralo v minulom roku 731 ton, čo však predstavuje len 6,34 percenta odpadu z celkového množstva vyprodukovaného obyvateľmi mesta. Za prvý polrok tohto roka to je už viac ako 500 ton. Za minulý rok pripadá na jedného Michalovčana 18,5 kg separovaného odpadu. Slovenský priemer sa pohybuje okolo 27 kg na jedného občana. Takže ešte máme čo robiť, aby sme sa v sparovaní zlepšili, zhrňuje Ján Krišo. Na zber a odvoz  odpadu sa využívajú 4 vozidlá. Na odvoz1100 litrových kontajnerov majú TaZS jedno špeciálne auto, ale v prípade potreby si vypomáhajú aj klasickým vozidlom na takýto odvoz. Použité fľaše, ktoré končia vo zvonových plastových kontajneroch, sa odvážajú ramenovým nakladačom s hydraulickou rukou a na odpad z rodinných domov, kde sa separuje vrecovým systémom, používajú dve nákladné autá. Pri rodinných domoch to funguje spôsobom, že na každý druh odpadu sa používa iná farba vreca. Aké vrece obyvatelia nechajú pred domom na odvoz, také dostanú späť. Z rodinných domov sa vyváža raz za mesiac. Každá rodina dostala na tento účel zberový kalendár. Plastový odpad z bytových jednotiek sa vyváža raz týždenne a v letných mesiacoch dvakrát. Papier a sklo sa vyvážajú raz za dva týždne a Tetrapak obalov je najmenej, tie sa vyvážajú raz za tri týždne, resp. raz za mesiac.

 

Buďme zodpovední

Na záver našej debaty by chcel Ján Krišo apelovať na všetkých občanov k väčšej zodpovednosti pri separovaní, aby ľudia vyhadzovali každý odpad na miesto na to určené. „Ak niekto vyhodí komunálny odpad do kontajnera napríklad na sklo, tým sa znehodnotí celý obsah kontajnera, lebo odberatelia požadujú iba čistý odpad. Ďalšou vecou je, že občania nestláčajú plastové fľaše a to má za následok, že sa kontajner rýchlo naplní, čím sa odpad musí vyvážať častejšie. To potom znamená zvýšené náklady.“ Taktiež by sme mohli obetovať trochu vody na umytie buď plechoviek od paštét alebo obalov z džúsov, mlieka a podobne, pretože aj to nevyhovuje podmienkam odberateľov. Už odjakživa je známe, že všetko, čo človek urobí, sa mu to v rovnakej podobe aj vráti. Preto sa spoločne zhodujeme v jednom, aby sme boli zodpovednejší vo všetkých aspektoch, aby nás naše činy nedobehli a hlavne nebuďme sebeckí a myslime aj na budúce generácie.

 

Separujú aj firmy

Do programu separovania sú zapojené aj firmy. V dvoch z nich sme boli zvedaví, ako to u nich  vyzerá v praxi. Vo fabrike na výrobu káblových zväzkov Yazaki separujú už od jej vzniku na Slovensku, čiže od roku 1993. Pod heslom „Separuj odpad, kým ťa nepochová,“  separujú kompletný sortiment nachádzajúci sa v priestoroch firmy. Všetok tento odpad odvážajú špecializované firmy, informuje nás Ing. Tatiana Koľveková z oddelenia životného prostredia. V závode BSH, kde vyrábajú elektromotory do práčok, je to podobné. Program na separáciu v ich fabrike začal v roku 2001. „Naši zamestnanci sú pravidelne školení, informovaní o spôsobe separácie a hlavne, prečo sa oplatí separovať nielen vo firme, ale aj v domácnosti, aký to má dopad na ŽP a na budúce generácie“, dozvedáme sa od Ing. Evy Balberčákovej, referentky ochrany pri práci a životného prostredia. Aj ich likvidáciu zabezpečujú len certifikované firmy v intervaloch približne raz za jeden a pol týždňa.  ( Michal Demko )

 

 

 Uverejnené: 10.08.2010 09:17:34 files/nrq4o7gybdvzjfpi.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/nwmbaks2nfraja7t.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/xz355oh30psq74gu.jpg
Facebook
Kontakt
redakcia@novinyzemplina.sk

Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.