files/7us07x2v5y4jjmre.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Michalovský Pegas pre tých najlepších

Napoleon Hill raz povedal: „Začiatkom všetkých úspechov je túžba“. Byť úspešnými túžili zaiste aj ocenení, ktorí si z rúk primátora mesta Michalovce Viliama Zahorčáka prevezmú sošku Michalovského Pegasa a titul Čin roka. Odovzdávanie ocenení sa uskutoční na podujatí To najlepšie, čo v meste Michalovce máme v piatok 23. februára o 17.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach. Titul  Čin roka udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach jednotlivcovi alebo kolektívu, ktorý v predchádzajúcom roku dosiahol mimoriadny výsledok v  rôznych oblastiach života. Návrh na udelenie tohto titulu môže podať poslanec mestského zastupiteľstva, primátor mesta, mimovládne organizácie, stavovské profesijné organizácie a občan. V programe sa prítomným divákom predstaví IL DUETTO, husľovo – klavírne duo, ktoré tvorí huslistka Zuzana Oráčová a klavirista, spevák Andy Belej.

V kategórii jednotlivci budú ocenení:
PaedDr. Radmila Hajduková /oblasť školstva/
Učiteľka Telesnej a športovej výchovy, ktorá dlhodobo dosahuje výborné výsledky v športovej gymnastike so žiakmi ZŠ Školská 2 na celoslovenskej úrovni. Za mimoriadne športové výsledky so žiakmi v roku 2017: Majstrovstvá Slovenskej republiky v gymnastickom štvorboji - kategória družstvo: 1.miesto kategória C, 1.miesto kategória B. Kategória jednotlivci - dve druhé miesta. Súťaž športovej a olympijskej aktivity ZŠ a SŠ, ktorej súčasťou sú environmentálne akcie, olympijské festivaly a olympiáda – Škola roka SR – 2. miesto Majstrovstvá kraja v gymnastickom štvorboji - 1.miesto kat. C, 1.miesto kat. B, 2. miesto kat. A, množstvo umiestnení na mestských, okresných, obvodových športových súťažiach.

Samuel Liška /oblasť športu/
Člen MMA TEAM SLOVAKIA Michalovce. Za víťazstvá v roku 2017: Víťaz v profesionálnych zápasoch na podujatiach EAST PRO FIGHT Košice 28.4.2017 a 27.10.2017, Noc Bojov Ružomberok 18.3.2017. 1. miesto na WORLD MARTIAL ARTS GAMES v Splite v kategórii grappling,  28.8.2017. 3. miesto majstrovstvá Európy v combatsambo v dňoch 28.8 - 31.8. 2017 300 účastníkov 2. miesto na majstrovstvách sveta WFMC v kategórii MMA do 75 kg v nemeckom Hagene 20.10. - 22.10. 2017 1080 účastníkov.

Bc. Alena Niklasová /oblasť pedagogiky/
Menovaná je učiteľkou výtvarného odboru ZUŠ. Za získanie 1. miesta na  Medzinárodnej výtvarnej súťaži  GoldEurope 2017 – SpringSymphony Praha a získanie 1. miesta na  6. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže Budimírske studničky. V minulom školskom roku získali jej žiačky  Ema Černakovičová, Emma Eľková, Sára Valisková, Barbora Bobošová, Nikola Gramatová, Hana Tokárová a Barbora Mihályiová prvé miesto a žiačky  Patrícia Kostelníková a Viktória Walterová 2. miesto na Medzinárodnej výtvarnej súťaži  „GoldEurope 2017 – SpringSymphony“ Praha. Žiačka  Martina Semjanová získala 1. miesto na 6. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže Budimírske studničky.

RNDr. Jozef Smrek /oblasť pedagogiky/
Za mimoriadny úspech v práci s talentovanou mládežou a šírenie dobrého mena mesta Michalovce. Stredoškolský učiteľ fyziky na GPH v Michalovciach. Venuje sa práci s talentovanou mládežou v oblasti fyziky a dosahuje mimoriadne úspechy.Pripravuje žiakov na rôzne súťaže: fyzikálna olympiáda, Turnaj mladých fyzikov, EUSO, Náboj FKS, Korešpondenčný seminár FKS, Fyzikálni online a iné. Za dlhoročné vynikajúce výsledky pri práci s talentovanou mládežou bol štvornásobne nominovaný na Cenu Dionýza Ilkoviča.   Túto Cenu vyhlásila slovenská IT spoločnosť PosAm po prvý raz.  Porota z 54 prihlášok vybrala troch finalistov v rámci celého Slovenska. RNDr. Jozef Smrek sa stal 8.11.2017 absolútnym víťazom súťaže a zaslúžene získal Cenu Dionýza Ilkoviča 2017.

Michal Stričík /oblasť športu/
Za úspechy v kickboxe v roku 2017: Majstrovstvá sveta WAKO 2017 Budapešť – 2. miesto v disciplíne kicklight – 84kg. Majstrovstvá Slovenska 2017 - 2 x Majster SR v disciplínach kicklight a lightcontact – 84 kg. Majstrovstvá Českej republiky - 1x majster ČR v disciplíne kicklight –84kg. Slovak OPEN  Bratislava (Európsky pohár) – 1. miesto v disciplíne kicklight - 89kg. Czech OPEN Praha – 1. miesto v disciplíne kicklight – 84kg Tököly Cup Budapešť 2x 1. miesto v disciplínach kicklight a lightcontact – 84 kg.

Mgr. Ingrid Štefanisková /oblasť školstvo/
Za úspechy dosiahnuté so svojimi žiakmi v roku 2017. Učiteľka prvého stupňa  Základnej školy T.J. Moussona. Aktívne sa venuje športovej činnosti detí v CVČ v oddelení hádzanej a atletiky. V roku 2017 dosiahla s deťmi výrazný úspech na medzinárodnej atletickej súťaži „Čokotretra“ v Ostrave.  Jej žiačky postúpili cez celoslovenské kolo v Košiciach (obsadili prvé miesta,  bežalo tu asi 400 detí v rôznych vekových kategóriách)  do Ostravy na veľké finále Zlatej tretry. Z rúk Jana Železného si prevzala žiačka druhého ročníka Nela Kucáková zlatú medailu a Kiara Červenáková obsadila 7. miesto.

Mgr. Zuzana Tongeľová /oblasť školstvo/
Za úspechy dosiahnuté so svojimi žiakmi v roku 2017. Učiteľka slovenského jazyka a hudobnej výchovy  Základnej školy T.J. Moussona v Michalovciach. Menovaná sa v minulom školskom roku zapojila so svojimi žiakmi do celoslovenskej súťaže "Myslenie je pohyb“, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva SR pri príležitosti roka čitateľskej gramotnosti. Žiaci každý mesiac posielali svoje literárne  práce na rôzne určené témy. Najlepšie príspevky postúpili do hlavnej súťaže, kde sa rozdávali ocenenia. Zároveň podmienkou súťaže bolo, že žiaci  preukážu, že sú aktívnymi športovcami, prípadne začali športovať. Tri jej žiačky postúpili do hlavnej súťaže, kde získali vo svojich kategóriách prvé miesta. Pani učiteľka bola v Bratislave ocenená ministrom školstva ako jedna zo štyroch učiteliek Slovenska za aktívnu prácu s deťmi na tejto súťaži počas celého školského roka.

V kategórii kolektívy budú ocenení:
Za stavbu Rekonštrukcia a prístavba budovy Okresného súdu v Michalovciach /oblasť výstavba/
Investor: Slovenská republika - Okresný súd Michalovce, Nám. Slobody 11, 071 01  Michalovce. Projektant: Ing.arch. Pavol Merjavý, Urbánková 52, Košice. Zhotoviteľ: SCORP spol. s r.o., Jaroslawská 7, Michalovce

Za stavbu Nemocnica novej generácie Michalovce /oblasť výstavba/
Investor: Svet zdravia, a.s., Einsteinova 25, Bratislava
Projektant: Ing. Mgr. art. Radovan Gonos, d.g.A design graphicarchitecture s.r.o., Popradská 80, Košice. Zhotoviteľ: Realizácia v subdodávkach.

AZOR Zeta s.r.o., Medená 18, Bratislava /rozvoj podnikateľskej činnosti/
Za vybudovanie Obchodného centra OPIDIUM na Humenskej ceste v Michalovciach.  Navrhovaná firma je  investorom stavby.

IUVENTA - družstvo žien /oblasť športu/
Za úspechy v roku 2017. Družstvo žien IUVENTY získalo v roku 2017 titul Majster Slovenska, titul Víťaz WHIL a titul Víťaz Slovenského pohára (december 2017).

Tanečný súbor SLNIEČKO /oblasť kultúry/
Za dosiahnuté úspechy v roku 2017. Pre tanečný  súbor  Slniečko, ktorý  pracuje v CVČ pri Základnej škole  T. J. Moussona, bol rok 2017 výnimočný.  Ako jediný slovenský tanečný súbor sa nominoval cez Czechopen ( kvalifikačná súťaž v linedancingu ) až na majstrovstvá sveta -  Liberec 2017. Bol to pre súbor Slniečko veľký úspech, ale aj veľká zodpovednosť  predstaviť sa po prvý krát na veľkej medzinárodnej scéne.  Viac ako  400 účastníkov z 21 krajín sveta (najvzdialenejšie USA, Južná Kórea, Thajsko) to je bilancia tancujúcich ľudí Majstrovstiev sveta. 34 tanečníkov súboru Slniečko tancovalo v sólových, párových tancoch a v choreografiách  v rôznych vekových kategóriách.  Na stupeň víťazov sa vždy postavilo 5 najlepších tanečníkov sveta.
Bilancia tanečného súboru Slniečko:
2x 1.miesto
7x 2.miesto
4x 3.miesto
4x 4.miesto
1x 5.miesto
6x vo finále

Tanečná skupina Divas pri ZUŠ /oblasť školstva/
Za získanie 1. miesta na Medzinárodnom súťažnom festivale  pre deti a mládež GOLD EUROPE, Praha ČR a získanie 1. miesta v scénickej kategórii a v show kategórii na celoslovenskej  súťaži Pohyb bez bariér 2017. Tanečná skupina DIVAS pôsobí v tanečnom odbore na ZUŠ od roku 2016.  Bola založená tanečníkom a začínajúcim mladým pedagógom Michalom Golasom, ktorý vyučuje rôzne tanečné techniky - contemporary, moderndance, show dance, jazz, limón, gymnastiku, klasický tanec a iné. Prvé úspechy dosiahli na celoslovenskej súťaži POHYB BEZ BARIÉR 2017 (semifinálové kolo v Žiline) kde v scénickej kategórii a v show kategórii získali  2 krát  1. miesto s choreografiami  Bez pádu a BURLESQUE  a raz  2. miesto  s choreografiou Kto si?. Vo  finálovom kole v Bratislave  získali 2. miesto za choreografiu BURLESQUE v show kategórii.  Na  medzinárodnej súťaži  PRAHA GOLD EUROPE 2017, ktorá  je prehliadkou tanečných  súborov a   skupín z rôznych krajín - Slovensko, Česko, Ukrajina, Rusko, Albánsko sa predstavili  v štyroch choreografiách: JUST ACT a BURLESQUE  v skupinovej   forme a PARA TI a HELP ME  v sólovej  forme. Porota im udelila v obidvoch kategóriách 1. miesto.

Súbor FlautoCantabile /oblasť kultúry/
Za získané úspechy v roku 2017. V júni  2017 súbor získal v celoslovenskej konkurencii 1. miesto na súťaži Divertimento Musicale, kde už po druhýkrát obhájil tento titul. Súbor FlautoCantabile  vznikol v roku 2013 v  ZUŠ, Štefánikova 20, Michalovce. Tvoria ho  žiaci speváckeho a dychového oddelenia  so svojimi pedagógmi. Šíria krásu starej  stredovekej hudby na Zemplíne. Spojením s flautami a rytmickými nástrojmi sú originálnym súborom pôsobiacim  v Kaštieli rodu Sztaray v Michalovciach.

Detský spevácky zbor PRO MUSICA /oblasť školstva/
Za získanie 3. miesta na  Medzinárodnej   súťaži  v zborovom speve  -  Španielsko Torrevieja.
Detský spevácky zbor vznikol na ZUŠ Michalovce v roku 1992. Názov Pro Musica nesie od roku 1998. Účinkoval na koncertoch, festivaloch a súťažiach nielen na  Slovensku, ale aj  vo viacerých štátoch Európy a v zámorí - v Belgicku,  Veľkej Británii, Turecku, Švajčiarsku, Španielsku, Holandsku, Grécku, Taliansku,  Poľsku, Ukrajine,  Česku, Fínsku, Francúzsku  a na  turné v 13 štátoch Mexika.  O jeho kvalitách svedčia ocenenia , ktoré spolu tvoria zbierku 9 zlatých, 8 strieborných a 4 bronzových medailí. Zakladateľkou, umeleckou vedúcou a dirigentkou súboru je Mgr. Viera Džuganová.Uverejnené: 21.03.2018 18:35:35 files/pb7nomk7h6nezsky.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/xz355oh30psq74gu.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/to6v4ahukd8jatik.jpg
Facebook
Kontakt
redakcia@novinyzemplina.sk

Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.